Website Builder fto websitetemplates.org Website Design
Andrzej Nowosad

Andrzej Nowosad

Wiadomości

  • Nie ma wiadomości

Tłumacz przysięgły języka bułgarskiego - Kraków

Pracuję w Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jako doktor habilitowany na stanowisku adiunkta. Kieruję Zakładem Komunikowania i Mediów Społecznych
 
Z wykształcenia jestem filologiem słowiańskim, politologiem i ekonomistą.  

Jestem certyfikowanym w IPMA Project Managerem. Tutorem akademickim.

Prowadzę badania naukowe związane z Bałkanami, Europą-Środkowo-Wschodnią i obszarem b. ZSRR. Interesują mnie procesy transformacji systemowej, zmiany instytucjonalne, media oraz ekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego. 
Jestem członkiem: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich;   Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, LN:. w Krakowie, The International Project Management Association - IPMA i Stowarzyszenia Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. 
 
Przyznane nagrody i wyróżnienia to, między innymi:  Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za książkę „Media i Władza w Bułgarii” (2010); Dyplom uznania od Narodowego Muzeum Literatury Republiki Bułgarii (2007);  uznaniowa karta stałego pobytu w Republice Bułgarii na wniosek Ministra Kultury RB (2006); Medal Tysiąclecia "Car Simeon" "Zloty wiek"  Republiki Bułgarii (2005); Dyplom uznania Ministerstwa Kultury Republiki Bułgarii (2005); Dyplom Uznania Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Cyryla i Metodego w Veliko Tarnovo w Bułgarii (2003), itp.