Andrzej Nowosad


 • Nowosad Andrzej (2022) Rewiewer (Polish and Bulgarian) in: Maria Alksandroovich Marta Gierczyńska-Kolas Multilingual Dictionary of the Headwords of the Academic Word List Russian, Belarusian, Bulgarian, Ukrainian and Polish

  Jest to wielojęzyczny słownik wyrażeń i zwrotów akademickich w języku angielskim, polskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim oraz bułgarskim ...

 • Margreta Grigorova, Andrzej Nowosad (2022), Recepcja twórczości Georgiego Gospodinowa w Polsce (2003-2020), "Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 12, s. 1-21

  Po podwójnej nagrodzie Angelusa za Fizykę smutku w 2019 roku (dla autora za utwór i dla Magdaleny Pytlak za jego tłumaczenie) Georgi Gospodinow staje się w Polsce coraz bardziej rozpoznawalnym pisarzem wśród bułgarskich autorów tworzących po 1989 roku. ...

 • Nowosad Andrzej, (2022), Zakazane słowa, kłamliwe słowa, słowa z post-prawdy i post-pamięci - dziennikarskie refleksje na temat Turcji w pracach Yilmaza Özdila i Ece Temelkuran, w: Studia Philologica, 2021 / tom 40 / nr 1, s. 291-304

  W artykule przedstawiamy dziennikarskie refleksje na temat relacji publicystycznych w Turcji w kontekście postprawdy i post-pamięci, na przykładzie prac Yilmaza Özdila i Esse Temelkuran. Skupiamy się na post-pamięci tworzonej wokół przekazów medialnych i historii rodzinnych. Dziennikarze, komentując wydarzenia, posługiwali się relacją świadka, choć oczywiste jest, że nie uczestniczyli w opisywanych wydarzeniach ...

 • Natalia Rashkova, (2022), Jedzenie obrzędowe w bułgarskiej kulturze tradycyjnej: aspekty sakralizacji, tłum Andrzej Nowosad, w: Lewandowska B (red.), Od snopka do talerza, Obrzędy, zwyczaje i pieśni związane z pożywieniem (..), Zakopane, s. 64-79

  Jedzenie jest istotną częścią wielu uroczystości i rytuałów w Bułgarii. Niektóre potrawy nabierają właściwości środków magicznych do osiągnięcia pozytywnego efektu - płodności, obfitości i ochrony przed przeciwnościami losu. Aby tak się stało, potrawy muszą być przygotowane w specjalny sposób przez określone formy. Rytualny posiłek staje się częścią rytuału, który, łączy się ze słowem, mu ...

 • Evgenia Grancharova, (2022), Boże Narodzenie w Bułgarii - stół obrzędowy i tradycyjne zwyczaje, tłum Andrzej Nowosad, w: Lewandowska B (red.), Od snopka do talerza, Obrzędy, zwyczaje i pieśni związane z pożywieniem (..), Zakopane, s. 12-25

  Jednym z najważniejszych świąt w bułgarskiej tradycji ludowej jest Boże Narodzenie. Przygotowaniom do Wigilii towarzyszą zwyczaje i rytuały przekazywane z pokolenia na pokolenie. Kulinarnym aspektem Świąt Bożego Narodzenia jest przygotowanie potraw, które powinny znaleźć się na wigilijnym stole. ...

 • Andrzej Nowosad, (2022), Rumorharmonium, czyli rzecz o masonach i „Kulturze” paryskiej, [w:] Łukasz Tomasz Sroka, Andrzej Nowosad (red), Wielość w jedności Jedność w wielości, W 300. Rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej, WNUP, Kraków, s. 265-292.

  ...

 • Łukasz Tomasz Sroka, Andrzej Nowosad (red), (2022), Wielość w jedności Jedność w wielości, W 300. Rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2022.

  ...

 • Andrzej Nowosad, Umit Turanli, Katarzyna Lorenc (2022), The coronavirus SARS-CoV-2 and its impact on the world, w: Rafał Wisła, Paweł Dykas (ed.) The Socioeconomic Impact of COVID-19 on Eastern European Countries. Routledge 2021.

  Duża skala pandemii COVID-19 powoduje bezprecedensowe koszty ludzkie i gospodarcze na całym świecie. ...

 • Margreta Grigorova, Stanka Boneva, Andrzej Nowosad (2021), Wzajemna gościnność światów. Georgi Gospodinow i Olga Tokarczuk - komunikacja twórcza w „polu kultury” Pierre’a Bourdieu, w: Gościnność w kulturze polskiej i bułgarskiej

  Temat recepcji w Polsce twórczości Georgiego Gospodinowa, jednego z najczęściej tłumaczonych oraz najbardziej popularnych bułgarskich pisarzy po 1989 roku1. W analizie zastosowano pojęcie „go¬ścinności”, rozumianej jako metafora wartości recepcji pisarza w obcej kulturze, z wykorzystaniem teorii procesu komunikacji społecznej, rozumianej jako wytwarza¬nie, przekształcanie i przekazywanie informacji pomiędzy ...

 • Andrzej Nowosad (2021), Zza mostu i za most – kody komunikacyjne w Turcji, w: Edyta Żyrek-Horodyska (red.), Zapisując świat. dziennikarsko-literackim pejzażu form, tematów, gatunków.

  Tekst opisuje zmiany w komunikacji politycznej i społecznej w Turcji pod rządami prezydenta Ercepa Erdogana oraz polityczne czystki w mediach po nieudanym zamachu stanu w 2014 roku. ...

 • Evgeniya Grancharova, tłum. Andrzej Nowosad (2021) Bułgarski taniec weselny - spuścizna tradycji i transformacja Na podstawie materiałów z regionu Sofii

  Ożenek to istotny etap cyklu życiowego i nadaje się mu szczególnie ważne znaczenie. W świadomości jednostki jest on „naturalny, najlepszy z możliwych dla człowieka” . Obrzędowość tradycyjnego bułgarskiego wesela jest ściśle związana z postawą światopoglądową i społeczną. ...

 • Andrzej Nowosad, Umit Turanli (2020), Rynek prasy drukowanej w Turcji w latach 2012–2020

  W tekście dokonano analizy rynku prasy drukowanej w Turcji w latach 2012–2020. Zwrócono uwagę na zmianę struktury własności i sieć powiązań własnościowych w grupach medialnych, spadek czytelnictwa gazet i czasopism oraz okoliczności społeczno-polityczne, jakie doprowadziły do upadku niezależnych mediów w Turcji. Zaliczono do nich: protesty w Istambule w 2013 roku, nieudany zamach stanu w 2016 roku, korupcję ...

 • Andrzej Nowosad, Umit Turanli, Patryk Wołosz (2020), Internet : dobro wspólne z ograniczeniami

  W tekście przedstawia się przestrzenne zróżnicowanie dostępności oraz stopień umiejętności korzystania z Internetu w Polsce. Wykazuje się korelacje pomiędzy stopniem urbanizacji regionu a typem gospodarstw domowych. Określa się także pozycję Polski na tle Europy i świata, biorąc pod uwagę rozwój technologiczny kraju związany z dostępem i korzystaniem z nowych technologii informacyjnych ze szczególnym wyr ...

 • Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (2020), Economic Transformation in Poland and Ukraine. National and Regional Perspectives

  Opis książki Kiedy Polska i Ukraina wprowadziły reformy systemu politycznego, społecznego i gospodarczego na początku lat 90., obie gospodarki znajdowały się na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego (9.500 USD na mieszkańca). Jednak w 2018 r. Ukraiński PKB na mieszkańca utrzymywał się na tym samym poziomie od 1991 r., Podczas gdy w Polsce znacznie wzrósł, do ponad 27 000 USD na mieszkańca. Ta książka ocenia ...

 • Andrzej Nowosad (2019) Nieformalne komunikowanie o pracy w krajach bałkańskich, MEDIA BIZNES KULTURA, 2019, NUMER 2 (7) 2019, s. 95-112

  Nieformalne komunikowanie instytucjonalne na rynku pracy na Bałkanach może wskazywać na tworzenie się sieci społecznych ponad granicami państw oraz wzrost utraty zaufania do państwa i jego instytucji pracy W tekście wskazuje się przykłady sieci w Rumunii, Bułgarii oraz warunki niezbędne do zawarcia kontraktu w Turcji ...

 • Evgeniya Grancharova, tłum. Andrzej Nowosad (2019), Folklor dziecięcy w tradycyjnej kulturze Bułgarii, tłum Andrzej Nowosad, w: Z badań nad twórczością literacką, artystyczną w górskich regionach Europy, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2019, s. 119

  ...

 • Evgeniya Grancharova, tłum. Andrzej Nowosad, (2019), Taneczno-muzyczny folklor regionu Rodopy w Bułgarii, tłum Andrzej Nowosad, w: Z badań nad twórczością literackąi artystyczną w górskich regionach Europy, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2019, s.

  ...

 • Andrzej Nowosad (2019), Klastery jako kapitał społeczny. Rumunia i Bułgaria– wiodące w tworzeniu klasterów medialnych na Bałkanach

  Klastery to współpraca, wiedza, i zaufanie w zbiorowości które daje większy zysk niż suma tych kategorii indywidualnie. Media odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu klastrów i budowaniu kapitału społecznego. Na Bałkanach krajami wiodącymi w budowaniu klastrów medialnych są Rumunia i Bułgaria. ...

 • Evgeniya Grancharova, tłum Andrzej Nowosad (2019), Taneczny wymiar folkloru dziecięcego w Bułgarii

  Taniec wiejski w Bułgarii tradycyjnie rozwija się przez zabawę3 i horo w porządku ob-rzędowym, świątecznym i rodzinnym. Zwykłe horo (oÓHKHOBeHO xopo) związane jest ze świę¬tami. A poza świętami i obrzędami, najczęściej wśród małych dzieci i młodzieży rozwija się inny typ tańca, który jest przygotowaniem do Wielkiego horo (ronaMOTO xopo), tańczonego na głównym placu w danej miejscowości. Tańce mę ...

 • Katarzyna Filipowicz, Andrzej Nowosad, Tomasz Tokarski, 2017, Wpływ stopnia uzwiązkowienia na popyt na pracę w krajach OECD (, w:Instytucje rynku pracy w krajach OECD istota tendencje i znaczenie ekonomiczne, Red.Eugeniusz Kwiatkowski, wyd. Uniwersytet Ł

  ...

Pierwsza < 1 2 3 4 5 Ostatnia