Andrzej Nowosad

Заклет преводач

От български на полски (BG/PL) - една страница 1125 знаци - 20 лева.

От полски на български  (BG/PL) - една страница 1125 знаци - 30 лева.

Специализирани и срочни - по договорка