Website Builder fto websitetemplates.org Website Design
Andrzej Nowosad

Andrzej Nowosad


 • Новосад Анджей, 2016, Медиите в политическата система в Румъния, Проглас 1/16 с 92-113.

  ...

 • Анджей Новосад - Стихотворения

  Анджей Новосад - Стихотворения ...

 • Петър Аликпиев Стихове

  ...

 • Andrzej Nowosad, Dziennikarstwo na Bałkanach, w: Modele Współczesnego Dziennikarstwa, pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego Pawła Urbaniaka, Katarzyny Bernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, str. 237-256

  Z przeprowadzonej na łamach niniejszego artykułu analizy wynika też, że media na Bałkanach należałoby zaliczyć do modelu śródziemnomorskiego Hallina i Manciniego. Gazety są marginalizowane gospodarczo, a działalność prasowa wymaga subsydiów. W opisywanych krajach występuje wysoki stopień paralelizmu politycznego. Prasa jest zorientowana na życie polityczne, a pluralizm zewnętrzny, tradycja dziennikarstwa o c ...

 • Andrzej Nowosad, 2015, wiersze w: Kod dostępu, antologia poezji, Kraków 2015, s. 59-64

  Ze Wstępu Joanny Hobot-Marcinek: "Antologia poezji "Kod dostępu" jest efektem niezwykłego i nieoczekiwanego spotkania po latach ludzi, których drogi skrzyżowały się ongiś w prowadzonym przez Jerzego Harasymowicza Krakowskim Klubie Literackim, w którym odkryli oni prawdę, że „poezja to jest odzwierciedlenie, tego (...) czemu się oddają / albo czemu chcą się oddać" (W. Jarosz,To jest to - czym jest co). Ponad ...

 • Новосад Анджей, 2015, Гръцките деца на войната – „кръвен данък“ и завръщане у дома, w: Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите, Тематичен сборник с научни изследвания, New challenges to the Balkans security, vol. 2, Thematic Collective Book,

  В текста „Гръцките деца на войната - кръвен данък и завръщане у дома ” е представена проблематиката на гръцките деца, извозени по вре¬ме на гражданската война в Гърция (1944 - 1949) в социалистическите страни. Проведено е изследване на авто ...

 • Анджей Новосад, 2014, Медийната политика на Балканите

  Статията засяга специфични черти на медиите на Балканите. Авторът доказва, че медиите на Балканите преживяват дълбока структурна и финансова криза. Консуматорът на медиите получава като резултат евтина и без стойност информация, от ...

 • Анждей Новосад, Гръцки деца на войната

  ...

 • Анджей Новосад, 2011, Валери Дюма-Даскалова - малкото голямо творчество, w: Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов, Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново, 2011

  Валери Дюма - Даскалова (Valerie Dumas-Daskalova,1886-1973), внучка на Александър Дюма син, пристига в България след освобождението на страната. Живее в Дупница, където мъжът и работи в болница на фронта. Тя е писала драми, публицистични статии и литера ...

 • Galina Nikolova (Галина Николова), 2010, Z drugiej strony (От другата страна); przekład Andrzej Nowosad, 2011

  Galina Nikolova (Галина Николова, ur.1978) to bułgarska poetka rodem z Tervel (Тервел). Po ukazaniu się jej drugiego tomiku wierszy „Z boku” „"Отстрани" (2004) krytycy literaccy dostrzegli w niej „nadzieję przeżycia poezji” w jej subtelnym – jak pisano - kobiecym tonie wzruszeń i zagubionej obrazowości natchnień. Prezentowane tu wiersze zostały wybrane z tomu „Z drugiej stro ...

First Previous 1 2 3 4 Last