Website Builder fto websitetemplates.org Website Design
Andrzej Nowosad

Andrzej Nowosad


 • Nowosad Andrzej, 2016, THE MEDIA IN ROMANIA’S POLITICAL SYSTEM, Proglas, pp 92-113.

  ...

 • Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (ed.), Diversity of development in contemporaneous Europeр Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

  ...

 • Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (ed.), Diversity of development in contemporaneous Europeр Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

  ...

 • Andrzej Nowosad - Poems

  Andrzej Nowosad - Poems ...

 • THE GRAVITY EFFECT AND ITS IMPACT ON LABOR PRODUCTIVITY IN BALKAN ECONOMIES, 2015, "GOSPODARKA NARODOWA" nr 2 (276)/2015, Rok LXXXV/XXVI, marzec–kwiecień, pp. 15–53.

  The authors explore what they define as gravity effect and its impact on regional dispari‑ ties in labor productivity in 11 Balkan countries from 2000 to 2013. The gravity effect, which is a reference to Newton’s gravity law, is based on the assump‑ tion that regions have some economic influence on one another. The strength of these relationships is proportional to the size of the regional economies and inversely propor ...

 • Andrzej Nowosad, Dziennikarstwo na Bałkanach, w: Modele Współczesnego Dziennikarstwa, pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego Pawła Urbaniaka, Katarzyny Bernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, str. 237-256

  Z przeprowadzonej na łamach niniejszego artykułu analizy wynika też, że media na Bałkanach należałoby zaliczyć do modelu śródziemnomorskiego Hallina i Manciniego. Gazety są marginalizowane gospodarczo, a działalność prasowa wymaga subsydiów. W opisywanych krajach występuje wysoki stopień paralelizmu politycznego. Prasa jest zorientowana na życie polityczne, a pluralizm zewnętrzny, tradycja dziennikarstwa o c ...

 • Andrzej Nowosad, 2015, wiersze w: Kod dostępu, antologia poezji, Kraków 2015, s. 59-64

  Ze Wstępu Joanny Hobot-Marcinek: "Antologia poezji "Kod dostępu" jest efektem niezwykłego i nieoczekiwanego spotkania po latach ludzi, których drogi skrzyżowały się ongiś w prowadzonym przez Jerzego Harasymowicza Krakowskim Klubie Literackim, w którym odkryli oni prawdę, że „poezja to jest odzwierciedlenie, tego (...) czemu się oddają / albo czemu chcą się oddać" (W. Jarosz,To jest to - czym jest co). Ponad ...

 • Nowosad Andrzej, 2015, The Greek Children of the war - "Blood Tax" and Home-Coming, in in: New challenges to the Balkans security, vol. 2, Thematic Collective Book, с.138-156

  В текста „Гръцките деца на войната - кръвен данък и завръщане у дома ” е представена проблематиката на гръцките деца, извозени по вре¬ме на гражданската война в Гърция (1944 - 1949) в социалистическите страни. Проведено е изследване на авто ...

 • Andrzej Nowosad, 2014, Media Situation of the Balkans

  “Media Situation of the Balkans” deals with the idiosyncrasies of the Balkan media. The author proves that the Balkan media undergo a deep structural and financial crisis. As a result, media consumption in this region is encumbered by loads of cheap and trivial information, as the social opinion goes, that is not of any help, rather, it hinders the optimization of people’s political and economic choices. The author argue ...

 • Greek children of war - paidomazoma and the return home

  In the text "Greek children of war - paidomazoma and the return home" the problem of Greek children deported after the Greek Civil War (1944-1949) to communist countries is presented. The research was undertaken on the autobiographic level. The programme of children's deportation undertaken by the Greek Communist Party began in the early spring of 1948 and included around 25-30 thousand Macedonian and Greek children between ...

 • Andrzej Nowosad, 2011, The small great work of Valerie Dumas-Daskalova, w: Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов, Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново, 2011

  Valerie Dumas-Daskalova, a grand-daughter of the French writer Alexander Dumas (1802-1870) settled with her husband in Bulgaria, in the aftermath of its liberation. Dumas-Daskalova settled in Dupnica, where her husband worked as a doctor for a military hospital. She wrote dramas, opinion articles, and literary reviews in the 1920s and 1930s, which was the most prolific period of Bulgaria’s literary history. Under communism, ...

 • Galina Nikolova (Галина Николова), 2010, Z drugiej strony (От другата страна); przekład Andrzej Nowosad, 2011

  Galina Nikolova (Галина Николова, ur.1978) to bułgarska poetka rodem z Tervel (Тервел). Po ukazaniu się jej drugiego tomiku wierszy „Z boku” „"Отстрани" (2004) krytycy literaccy dostrzegli w niej „nadzieję przeżycia poezji” w jej subtelnym – jak pisano - kobiecym tonie wzruszeń i zagubionej obrazowości natchnień. Prezentowane tu wiersze zostały wybrane z tomu „Z drugiej stro ...

First Previous 1 2 3 4 Last