Andrzej Nowosad

  • Katarzyna Filipowicz, Andrzej Nowosad, Tomasz Tokarski, 2017, Wpływ stopnia uzwiązkowienia na popyt na pracę w krajach OECD (, w:Instytucje rynku pracy w krajach OECD istota tendencje i znaczenie ekonomiczne, Red.Eugeniusz Kwiatkowski, wyd. Uniwersytet Ł


    104900130121_Uzwiązkowienie pracy w krajach OECD.pdf