Andrzej Nowosad


 • Andrzej Nowosad, Umit Turanli, Katarzyna Lorenc (2022), The coronavirus SARS-CoV-2 and its impact on the world, w: Rafał Wisła, Paweł Dykas (ed.) The Socioeconomic Impact of COVID-19 on Eastern European Countries. Routledge 2021.

  Duża skala pandemii COVID-19 powoduje bezprecedensowe koszty ludzkie i gospodarcze na całym świecie. ...

 • Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (2020), Economic Transformation in Poland and Ukraine. National and Regional Perspectives

  Opis książki Kiedy Polska i Ukraina wprowadziły reformy systemu politycznego, społecznego i gospodarczego na początku lat 90., obie gospodarki znajdowały się na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego (9.500 USD na mieszkańca). Jednak w 2018 r. Ukraiński PKB na mieszkańca utrzymywał się na tym samym poziomie od 1991 r., Podczas gdy w Polsce znacznie wzrósł, do ponad 27 000 USD na mieszkańca. Ta książka ocenia ...

 • Katarzyna Filipowicz, Andrzej Nowosad, Tomasz Tokarski, 2017, Wpływ stopnia uzwiązkowienia na popyt na pracę w krajach OECD (, w:Instytucje rynku pracy w krajach OECD istota tendencje i znaczenie ekonomiczne, Red.Eugeniusz Kwiatkowski, wyd. Uniwersytet Ł

  ...

 • Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (red.), (2016), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

  Książka „Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy” to wyniki badań politycznych i gospodarczych w zakresie zmian, jakie zachodzą we współczesnej Europie, rozumianej bardzo szeroko – od Turcji po Kaukaz. Przedstawia się w niej charakterystykę systemu politycznego i gospodarczego 44 państw. Wskazuje skalę wolności politycznych i gospodarczych, zróżnicowania rozwoju ekonomicznego, rynku pracy i wydajności ...

 • Katarzyna Mroczek, Andrzej Nowosad, Tomasz Tokarski, 2015, Oddziaływanie efektu grawitacyjnego na zróżnicowanie wydajności pracy w krajach bałkańskich, "GOSPODARKA NARODOWA" nr 2 (276)/2015, Rok LXXXV/XXVI, marzec–kwiecień, s. 15–53

  Celem artykułu jest przedstawienie i ocena efektów grawitacyjnych na przestrzenne zróżnicowanie wydajności pracy w 11 krajach bałkańskich w latach 2000–2013. Badania przeprowadzono w celu ukazania różnorodności krajów bałkańskich w odniesieniu do pozostałych państw Europy pod względem technicznego uzbrojenia pracy i przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy. Państwa bałkańskie przedstawiono w ich sp ...