Andrzej Nowosad


 • Nowosad Andrzej (2022) Rewiewer (Polish and Bulgarian) in: Maria Alksandroovich Marta Gierczyńska-Kolas Multilingual Dictionary of the Headwords of the Academic Word List Russian, Belarusian, Bulgarian, Ukrainian and Polish

  Jest to wielojęzyczny słownik wyrażeń i zwrotów akademickich w języku angielskim, polskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim oraz bułgarskim ...

 • Andrzej Nowosad, (2022), Rumorharmonium, czyli rzecz o masonach i „Kulturze” paryskiej, [w:] Łukasz Tomasz Sroka, Andrzej Nowosad (red), Wielość w jedności Jedność w wielości, W 300. Rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej, WNUP, Kraków, s. 265-292.

  ...

 • Łukasz Tomasz Sroka, Andrzej Nowosad (red), (2022), Wielość w jedności Jedność w wielości, W 300. Rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2022.

  ...

 • Andrzej Nowosad (2021), Zza mostu i za most – kody komunikacyjne w Turcji, w: Edyta Żyrek-Horodyska (red.), Zapisując świat. dziennikarsko-literackim pejzażu form, tematów, gatunków.

  Tekst opisuje zmiany w komunikacji politycznej i społecznej w Turcji pod rządami prezydenta Ercepa Erdogana oraz polityczne czystki w mediach po nieudanym zamachu stanu w 2014 roku. ...

 • Andrzej Nowosad, Umit Turanli (2020), Rynek prasy drukowanej w Turcji w latach 2012–2020

  W tekście dokonano analizy rynku prasy drukowanej w Turcji w latach 2012–2020. Zwrócono uwagę na zmianę struktury własności i sieć powiązań własnościowych w grupach medialnych, spadek czytelnictwa gazet i czasopism oraz okoliczności społeczno-polityczne, jakie doprowadziły do upadku niezależnych mediów w Turcji. Zaliczono do nich: protesty w Istambule w 2013 roku, nieudany zamach stanu w 2016 roku, korupcję ...

 • Andrzej Nowosad, Umit Turanli, Patryk Wołosz (2020), Internet : dobro wspólne z ograniczeniami

  W tekście przedstawia się przestrzenne zróżnicowanie dostępności oraz stopień umiejętności korzystania z Internetu w Polsce. Wykazuje się korelacje pomiędzy stopniem urbanizacji regionu a typem gospodarstw domowych. Określa się także pozycję Polski na tle Europy i świata, biorąc pod uwagę rozwój technologiczny kraju związany z dostępem i korzystaniem z nowych technologii informacyjnych ze szczególnym wyr ...

 • Andrzej Nowosad (2019) Nieformalne komunikowanie o pracy w krajach bałkańskich, MEDIA BIZNES KULTURA, 2019, NUMER 2 (7) 2019, s. 95-112

  Nieformalne komunikowanie instytucjonalne na rynku pracy na Bałkanach może wskazywać na tworzenie się sieci społecznych ponad granicami państw oraz wzrost utraty zaufania do państwa i jego instytucji pracy W tekście wskazuje się przykłady sieci w Rumunii, Bułgarii oraz warunki niezbędne do zawarcia kontraktu w Turcji ...

 • Andrzej Nowosad (2019), Klastery jako kapitał społeczny. Rumunia i Bułgaria– wiodące w tworzeniu klasterów medialnych na Bałkanach

  Klastery to współpraca, wiedza, i zaufanie w zbiorowości które daje większy zysk niż suma tych kategorii indywidualnie. Media odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu klastrów i budowaniu kapitału społecznego. Na Bałkanach krajami wiodącymi w budowaniu klastrów medialnych są Rumunia i Bułgaria. ...

 • Nowosad Andrzej, 2017, Klastery medialne jako kapitał społeczny na Bałkanach, "Media Biznes Kultura", Numer 2 (3) 2017, s. 17-30.

  Zarówno kapitał społeczny, jak i klastery to współpraca, wiedza, zaufanie pojedynczych jednostek społecznych, które dają lepsze efekty niż suma oddzielnych działań tychże jednostek. Niezwykłą rolę w budowaniu kapitału społecznego odgrywają media. W tekście przedstawiono analizę państw bałkańskich w zakresie występowania klasterów medialnych. ...

 • Nowosad Andrzej, 2016, Grecja, w Systemy medialne państw Unii Europejskiej, Kraje pierwszej piętnastki (red. Aleksandra Matykieiwcz-Włodarska, Monika ślufińska, Wyd. Adam MArszałek, Toruń 2016, s. 109-140.

  ...

 • Новосад Анджей, 2016, Медиите в политическата система в Румъния, Проглас 1/16 с 92-113. (Media w systemie politycznym w Rumunii), Proglas, s. 92-113.

  ...

 • Andrzej Nowosad, 2015, Dziennikarstwo na Bałkanach, w: Modele Współczesnego Dziennikarstwa, pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego Pawła Urbaniaka, Katarzyny Bernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, str. 237-256

  Z przeprowadzonej na łamach niniejszego artykułu analizy wynika też, że media na Bałkanach należałoby zaliczyć do modelu śródziemnomorskiego Hallina i Manciniego. Gazety są marginalizowane gospodarczo, a działalność prasowa wymaga subsydiów. W opisywanych krajach występuje wysoki stopień paralelizmu politycznego. Prasa jest zorientowana na życie polityczne, a pluralizm zewnętrzny, tradycja dziennikarstwa o c ...

 • Nowosad Andrzej, 2014, Rumunia, w: Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, (red.) Aleksandra Matykiewicz - Wlodarska, Monika Ślufińska, Wydawnictwo Adam marszałek, Toruń 2014, s.239-266.

  ...

 • Nowosad Andrzej, 2014, Bułgaria, w: Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, (red.) Aleksandra Matykiewicz - Wlodarska, Monika Ślufińska, Wydawnictwo Adam marszałek, Toruń 2014, s. 9-38.

  ...

 • Andrzej Nowosad, 2014, Polityka medialna na Bałkanach

  “Media Situation of the Balkans” deals with the idiosyncrasies of the Balkan media. The author proves that the Balkan media undergo a deep structural and financial crisis. As a result, media consumption in this region is encumbered by loads of cheap and trivial information, as the social opinion goes, that is not of any help, rather, it hinders the optimization of people’s political and economic choices. The author argue ...

 • Andrzej Nowosad, 2008, Władza i media w Bułgarii, WUJ, Kraków

  Andrzej Nowosad, 2008, Władza i media w Bułgarii, WUJ, Kraków ISBN: 978-83-233-2543-7 rok: 2008 format: B5 stron:518 oprawa: miękka język publikacji: Pl Książka jest poświęcona kształtowaniu się systemu medialnego Bułgarii w szerokim aspekcie wydarzeń politycznych i społecznych w tym kraju od I połowy XIX do początku XXI wieku. Szczegółowo omówiono w niej: - powstanie i rozwój pierwszej prasy bułg ...

 • Andrzej Nowosad, 2007, Media mniejszości i mniejszości w mediach w Bułgarii

  Media mniejszości i mniejszości w mediach w Bułgarii, w: Adamowski Janusz, Wolny-Zmorzyński Kazimierz (red.) Regionalne i lokalne środki przekazu, Kontekst międzynarodowy i krajowy, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007, s. 211-244 ...

 • Andrzej Nowosad, 2007, Methods and techniques of procuring and processing media information of the needs of intelligence, Freeside Europe, No 4, Volume 3, Hungary 2007 .

  Andrzej Nowosad, 2007, Methods and techniques of procuring and processing media information of the needs of intelligence, Freeside Europe, No 4, Volume 3, Hungary 2007 . ...

 • Andrzej Nowosad, 2005, Metody i techniki pozyskiwania i przetwarzania informacji medialnej na potrzeby białego wywiadu

  Andrzej Nowosad, 2005, Metody i techniki pozyskiwania i przetwarzania informacji medialnej na potrzeby białego wywiadu, w: "Państwo i Społeczeństwo", tom Media i Polityka, Kilian Stanisław (red.), rok. V, nr 2/2005, s. 59-70. ...

 • Andrzej Nowosad, 2005, Zastosowanie analizy informacji medialnej w komunikacji marketingowej i strategicznym planowaniu

  Andrzej Nowosad, 2005, Zastosowanie analizy informacji medialnej w komunikacji marketingowej i strategicznym planowaniu, w: Fatuła Dariusz (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, wyd. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2005, s. 219-236 ...

Pierwsza < 1 2 Ostatnia