Andrzej Nowosad


 • Margreta Grigorova, Andrzej Nowosad (2022), Recepcja twórczości Georgiego Gospodinowa w Polsce (2003-2020), "Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 12, s. 1-21

  Po podwójnej nagrodzie Angelusa za Fizykę smutku w 2019 roku (dla autora za utwór i dla Magdaleny Pytlak za jego tłumaczenie) Georgi Gospodinow staje się w Polsce coraz bardziej rozpoznawalnym pisarzem wśród bułgarskich autorów tworzących po 1989 roku. ...

 • Margreta Grigorova, Stanka Boneva, Andrzej Nowosad (2021), Wzajemna gościnność światów. Georgi Gospodinow i Olga Tokarczuk - komunikacja twórcza w „polu kultury” Pierre’a Bourdieu, w: Gościnność w kulturze polskiej i bułgarskiej

  Temat recepcji w Polsce twórczości Georgiego Gospodinowa, jednego z najczęściej tłumaczonych oraz najbardziej popularnych bułgarskich pisarzy po 1989 roku1. W analizie zastosowano pojęcie „go¬ścinności”, rozumianej jako metafora wartości recepcji pisarza w obcej kulturze, z wykorzystaniem teorii procesu komunikacji społecznej, rozumianej jako wytwarza¬nie, przekształcanie i przekazywanie informacji pomiędzy ...

 • Margareta Grigorova, Andrzej Nowosad, 2016, Bruno i Caravaggio. Filozof heretyk i malarz heretyk w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego , w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria XVI (2016), s. 61-78

  ...

 • Andrzej Nowosad, 2011, Valerie Dumas-Daskalova - mała wielka twórczość

  Valerie Dumas-Daskalova (1886-1973), wnuczka Aleksandra Dumas - syna osiedliła się z mężem w Bułgarii, po wyzwoleniu kraju. Osiadła w Dupnicy, gdzie mąż - lekarz medycyny procował w przyfrontowym szpitalu. Pisała dramaty, artykuły publicystyczne i krytykę literacką w najbardziej wzniosłym dla bułgarskiej literatury okresie lat 20 i 30. XX wieku. W czasach komunizmu jej twórczość została w Bułgarii zakazana. ...

 • Andzhey Novosad, 2010, Eros, Filos i Agape,

  Andzhey Novosad, 2010, Eros, Filos i Agape, v: V pametta na sartzeto, 70 godini ot rozhdenyeto na prof. Nikolay Daskalov, FABER, Veliko Tarnovo, 2010 ...

 • Andrzej Nowosad, 2007, A Literary Discourse in the Information Age

  Andrzej Nowosad, A Literary Discourse in the Information Age w: Halina Janaszek-Ivanickova, The Horizons of Contemporary Slavic Comparative Literature Studies, wydawca: Elipsa, Warszawa 2007, s. 159-170. EAN: 9788371517792 ...

 • Novosad Andzhey, 2007, Emilyan Stanev i prirodata

  Novosad Andzhey, 2007, Emilyan Stanev i prirodata. Misli na edin prevodach, w: Pisateli Balgarski, 100 godini ot rozhdenieto na Emilyan Stanev, Novi izsledvynya, LIK, Sofia, 2007, s. 351-358 ...

 • Nowosad Andrzej, 2007, A słowo stało się obrazem. Mityzacja hiperkonsumpcji we wczesnych utworach Douglasa Couplanda

  Nowosad Andrzej, 2007, A słowo stało się obrazem. Mityzacja hiperkonsumpcji we wczesnych utworach Douglasa Couplanda, w: Mirosław Gołuński, Lidia Wiśniewska (red.) Mity słowa, mity ciała, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, s. 269-282 ...

 • Andrzej Nowosad, 2006, Droga do tożsamości w cieniu mitu imperium. Wyznania patrycjusza Sándor Máraiego

  Andrzej Nowosad, 2006, Droga do tożsamości w cieniu mitu imperium. Wyznania patrycjusza Sándor Máraiego, w: Wiśniewska Lidia (red.), Literackie drogi wobec mitu, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006, s. 147-156 ...

 • Andrzej Nowosad, 2005, O poniżeniu i godności człowieka w prozie bułgarskiej okresu transformacji

  Andrzej Nowosad, 2005, O poniżeniu i godności człowieka w prozie bułgarskiej okresu transformacji, w: Halina Janaszek-Ivanicková (red.) Literatury słowiańskie po roku 1989 w dialogu z Europą i światem. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy", Elipsa, Warszawa 2005, s. 256-277. ...

 • Andrzej Nowosad, 2005, Prawo do domu. Kilka aspektów z bułgarskiej literatury mniejszościowej

  Andrzej Nowosad, 2005, Prawo do domu. Kilka aspektów z bułgarskiej literatury mniejszościowej, w: Dąbrowski Mieczysław, Literatury słowiańskie po roku 1989, Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, tom. IV, Mniejszości, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s. 107-134 ...