Andrzej Nowosad


 • Nowosad Andrzej, (2022), Zakazane słowa, kłamliwe słowa, słowa z post-prawdy i post-pamięci - dziennikarskie refleksje na temat Turcji w pracach Yilmaza Özdila i Ece Temelkuran, w: Studia Philologica, 2021 / tom 40 / nr 1, s. 291-304

  W artykule przedstawiamy dziennikarskie refleksje na temat relacji publicystycznych w Turcji w kontekście postprawdy i post-pamięci, na przykładzie prac Yilmaza Özdila i Esse Temelkuran. Skupiamy się na post-pamięci tworzonej wokół przekazów medialnych i historii rodzinnych. Dziennikarze, komentując wydarzenia, posługiwali się relacją świadka, choć oczywiste jest, że nie uczestniczyli w opisywanych wydarzeniach ...

 • Natalia Rashkova, (2022), Jedzenie obrzędowe w bułgarskiej kulturze tradycyjnej: aspekty sakralizacji, tłum Andrzej Nowosad, w: Lewandowska B (red.), Od snopka do talerza, Obrzędy, zwyczaje i pieśni związane z pożywieniem (..), Zakopane, s. 64-79

  Jedzenie jest istotną częścią wielu uroczystości i rytuałów w Bułgarii. Niektóre potrawy nabierają właściwości środków magicznych do osiągnięcia pozytywnego efektu - płodności, obfitości i ochrony przed przeciwnościami losu. Aby tak się stało, potrawy muszą być przygotowane w specjalny sposób przez określone formy. Rytualny posiłek staje się częścią rytuału, który, łączy się ze słowem, mu ...

 • Evgenia Grancharova, (2022), Boże Narodzenie w Bułgarii - stół obrzędowy i tradycyjne zwyczaje, tłum Andrzej Nowosad, w: Lewandowska B (red.), Od snopka do talerza, Obrzędy, zwyczaje i pieśni związane z pożywieniem (..), Zakopane, s. 12-25

  Jednym z najważniejszych świąt w bułgarskiej tradycji ludowej jest Boże Narodzenie. Przygotowaniom do Wigilii towarzyszą zwyczaje i rytuały przekazywane z pokolenia na pokolenie. Kulinarnym aspektem Świąt Bożego Narodzenia jest przygotowanie potraw, które powinny znaleźć się na wigilijnym stole. ...

 • Evgeniya Grancharova, tłum. Andrzej Nowosad (2021) Bułgarski taniec weselny - spuścizna tradycji i transformacja Na podstawie materiałów z regionu Sofii

  Ożenek to istotny etap cyklu życiowego i nadaje się mu szczególnie ważne znaczenie. W świadomości jednostki jest on „naturalny, najlepszy z możliwych dla człowieka” . Obrzędowość tradycyjnego bułgarskiego wesela jest ściśle związana z postawą światopoglądową i społeczną. ...

 • Evgeniya Grancharova, tłum. Andrzej Nowosad (2019), Folklor dziecięcy w tradycyjnej kulturze Bułgarii, tłum Andrzej Nowosad, w: Z badań nad twórczością literacką, artystyczną w górskich regionach Europy, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2019, s. 119

  ...

 • Evgeniya Grancharova, tłum. Andrzej Nowosad, (2019), Taneczno-muzyczny folklor regionu Rodopy w Bułgarii, tłum Andrzej Nowosad, w: Z badań nad twórczością literackąi artystyczną w górskich regionach Europy, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2019, s.

  ...

 • Evgeniya Grancharova, tłum Andrzej Nowosad (2019), Taneczny wymiar folkloru dziecięcego w Bułgarii

  Taniec wiejski w Bułgarii tradycyjnie rozwija się przez zabawę3 i horo w porządku ob-rzędowym, świątecznym i rodzinnym. Zwykłe horo (oÓHKHOBeHO xopo) związane jest ze świę¬tami. A poza świętami i obrzędami, najczęściej wśród małych dzieci i młodzieży rozwija się inny typ tańca, który jest przygotowaniem do Wielkiego horo (ronaMOTO xopo), tańczonego na głównym placu w danej miejscowości. Tańce mę ...

 • Evgeniya Grancharova, 2017, Taniec w tradycyjnej kulturze bułgarskich Rumunów, przetłumaczył z bułgarskiego Andrzej Nowosad, w: Taniec w Kulturze, (red.) Jerzy Przerębski, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2017, s. 59-67

  ...

 • Antoniya Velkova-Gaydarzhieva, 2016, Pory roku Petara Alipieva, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria XVI (2016), s. 50-60; wiersze tłumaczył Andrzej Nowosad

  Poezja Petara Alipieva jest charakterystyczna dla poezji bułgarskiej lat 60.XX w ukazującej więź człowieka z przyrodą. ...

 • Krum Georgiev, Evgeniya Grancharova, 2016, Formy scenicznej prezentacji folkloru w Bułgarii (od tradycji do sceny), przetłumaczył z bułgarskiego, Andrzej Nowosad, w: >Kulturowe wymiary pogranicza, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2016, s. 162-170

  ...

 • Evgeniya Grancharova, 2016, - Bułgarskie tańce obrzędowe kobiet - funkcja i symbolika, przetłumaczył z bułgarskiego Andrzej Nowosad, w: Kulturowe wymiary pogranicza, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2016, s. 128-139

  ...

 • Petar Alipiev (Петър Аликпиев) wiersze

  ...

 • Bojan Biołchev - Stanisław Wyspiański i dawna polska historia, Postscriptum nr 2013-2(12), s.101-112 tłum. Andrzej Nowosad

  ...

 • Nikolay Spas Daskalov, 2013, Quo Vadis - poziomy recepcji w Bułgarii, Postscriptum nr 2013-2(12), s. 137-162 tłum. Andrzej Nowosad

  ...

 • Bojana Apostolova (Божана Апостолова) Węzeł (Възел), 2005; przekład Andrzej Nowosad, 2011

  Bozhana Apostolova (Bojana Apostolova, Божана Апостолова) urodziła się w 1945 roku. Jest to bułgarska pisarka i wydawca nazywana „Matką Teresą bułgarskiej literatury”. Recenzowany tomik poezji „Węzeł” (Възел, 2005) został wydany w Sofii w 2005 roku. Tomok podzielony jest na cztery nierównomierne części zatytułowane: Ja (Аз); Manol (Манол); Chonski (Чонски); Wszystko (В ...

 • Galina Nikolova (Галина Николова), 2010, Z drugiej strony (От другата страна); przekład Andrzej Nowosad, 2011

  Galina Nikolova (Галина Николова, ur.1978) to bułgarska poetka rodem z Tervel (Тервел). Po ukazaniu się jej drugiego tomiku wierszy „Z boku” „"Отстрани" (2004) krytycy literaccy dostrzegli w niej „nadzieję przeżycia poezji” w jej subtelnym – jak pisano - kobiecym tonie wzruszeń i zagubionej obrazowości natchnień. Prezentowane tu wiersze zostały wybrane z tomu „Z drugiej stro ...

 • Emilian Stanev (Емилиян Станев), Wilcze noce, tłum. Andrzej Nowosad, 2007

  Emilian Stanev, Wilcze noce, wybór i tłumaczenie Andrzej Nowosad, wyd. GRAPS, Kraków-Warszawa 2007. W książce umieszczono opowiadania: Orły - s. 5-15 Wilcze noce - s. 17-24 O Zachodzie słońca - s. 25-30 Ciężkie życie - s. 31- 39 śmierć ptaka - s. 40-41. Kruki - s. 47-54 Wiosenne powołanie - s. 55-64 Pech - s. 65-74 ...

 • Emilian Stanev (Емилиян Станев), Smierć ptaka, tłumaczenie Andrzej Nowosad, 2002

  Emilian Stanev (Емилиян Станев 1907-1976), pisarz bułgarski znany w Polsce z takich utworów, jak: pięciotomowa epopeja Iwan Kondarew - Wojna z aniołem, 1958-1966); Legenda o księciu presawskim Sybinie, 1968; Antychryst, 1970; Tyrnowska królowa, 1974, itp. Opowiadanie Smierć ptaka (Смъртта на една птица) opublikowane w: Emilian Stanev, "Wilcze noce", Graff, Warszawa-Kraków 2006, tłum. A ...

 • Emilian Stanev, Łakomy niedźwiadek, tłum. Andrzej Nowosad

  Emilian Stanev, Łakomy niedźwiadek, tłum. Andrzej Nowosad,Wydawnictwo: Skrzat, Kraków 2006, Ilość stron: 48, ISBN: 9788374370295, ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska. ...

 • Emilian Stanev (Емилиян Станев), Guzdrala i Raptus, przed wody i góry, tłum. Andrzej Nowosad

  Emilian Stanev, Guzdrala i Raptus, przed wody i góry, tłum. Andrzej Nowosad Wyd. Skrzat, Kraków 2005, rysunki Jolanta Adamus Ludwikowska ...

Pierwsza < 1 2 Ostatnia