Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad (2019), Klastery jako kapitał społeczny. Rumunia i Bułgaria– wiodące w tworzeniu klasterów medialnych na Bałkanach

    Klastery to współpraca, wiedza, i zaufanie w zbiorowości które daje większy zysk niż suma tych kategorii indywidualnie. Media odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu klastrów i budowaniu kapitału społecznego. Na Bałkanach krajami wiodącymi w budowaniu klastrów medialnych są Rumunia i Bułgaria.


    02023231019_publikacja bG Klasteri.pdf