Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad (2019) Nieformalne komunikowanie o pracy w krajach bałkańskich, MEDIA BIZNES KULTURA, 2019, NUMER 2 (7) 2019, s. 95-112

    Nieformalne komunikowanie instytucjonalne na rynku pracy na Bałkanach może wskazywać na tworzenie się sieci społecznych ponad granicami państw oraz wzrost utraty zaufania do państwa i jego instytucji pracy W tekście wskazuje się przykłady sieci w Rumunii, Bułgarii oraz warunki niezbędne do zawarcia kontraktu w Turcji


    032822220120_MBK.pdf