Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, Umit Turanli (2020), Rynek prasy drukowanej w Turcji w latach 2012–2020

    W tekście dokonano analizy rynku prasy drukowanej w Turcji w latach 2012–2020. Zwrócono uwagę na zmianę struktury własności i sieć powiązań własnościowych w grupach medialnych, spadek czytelnictwa gazet i czasopism oraz okoliczności społeczno-polityczne, jakie doprowadziły do upadku niezależnych mediów w Turcji. Zaliczono do nich: protesty w Istambule w 2013 roku, nieudany zamach stanu w 2016 roku, korupcję władzy.


    080318281220_04 Rynek prasy drukowanej w Turcji.pdf