Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, Umit Turanli, Katarzyna Lorenc (2022), The coronavirus SARS-CoV-2 and its impact on the world, w: Rafał Wisła, Paweł Dykas (ed.) The Socioeconomic Impact of COVID-19 on Eastern European Countries. Routledge 2021.

    Duża skala pandemii COVID-19 powoduje bezprecedensowe koszty ludzkie i gospodarcze na całym świecie.


    013506160122_corona impact tekst.pdf