Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, (2022), Rumorharmonium, czyli rzecz o masonach i „Kulturze” paryskiej, [w:] Łukasz Tomasz Sroka, Andrzej Nowosad (red), Wielość w jedności Jedność w wielości, W 300. Rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej, WNUP, Kraków, s. 265-292.