Andrzej Nowosad

  • Łukasz Tomasz Sroka, Andrzej Nowosad (red), (2022), Wielość w jedności Jedność w wielości, W 300. Rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2022.