Andrzej Nowosad

  • Evgenia Grancharova, (2022), Boże Narodzenie w Bułgarii - stół obrzędowy i tradycyjne zwyczaje, tłum Andrzej Nowosad, w: Lewandowska B (red.), Od snopka do talerza, Obrzędy, zwyczaje i pieśni związane z pożywieniem (..), Zakopane, s. 12-25

    Jednym z najważniejszych świąt w bułgarskiej tradycji ludowej jest Boże Narodzenie. Przygotowaniom do Wigilii towarzyszą zwyczaje i rytuały przekazywane z pokolenia na pokolenie. Kulinarnym aspektem Świąt Bożego Narodzenia jest przygotowanie potraw, które powinny znaleźć się na wigilijnym stole.


    111236221022_1_N_Grancharova_Boże_Narodzenie_w_Bułgarii.pdf