Andrzej Nowosad

  • Natalia Rashkova, (2022), Jedzenie obrzędowe w bułgarskiej kulturze tradycyjnej: aspekty sakralizacji, tłum Andrzej Nowosad, w: Lewandowska B (red.), Od snopka do talerza, Obrzędy, zwyczaje i pieśni związane z pożywieniem (..), Zakopane, s. 64-79

    Jedzenie jest istotną częścią wielu uroczystości i rytuałów w Bułgarii. Niektóre potrawy nabierają właściwości środków magicznych do osiągnięcia pozytywnego efektu - płodności, obfitości i ochrony przed przeciwnościami losu. Aby tak się stało, potrawy muszą być przygotowane w specjalny sposób przez określone formy. Rytualny posiłek staje się częścią rytuału, który, łączy się ze słowem, muzyką i tańcem. Są to więc formuły słowne, zajęcia, pieśni i tańce wykonywane zgodnie z tradycją. Wśród produktów spożywczych, które odgrywają ważną rolę w corocznych i rodzinnych uroczystościach, jest pieczenie chleba.


    111659221022_1_N_Rashkova_Jedzenie_obrzedowe.pdf