Andrzej Nowosad

  • Margreta Grigorova, Andrzej Nowosad (2022), Recepcja twórczości Georgiego Gospodinowa w Polsce (2003-2020), "Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 12, s. 1-21

    Po podwójnej nagrodzie Angelusa za Fizykę smutku w 2019 roku (dla autora za utwór i dla Magdaleny Pytlak za jego tłumaczenie) Georgi Gospodinow staje się w Polsce coraz bardziej rozpoznawalnym pisarzem wśród bułgarskich autorów tworzących po 1989 roku.


    011245131222_literatury_slowianskie_Gospodinov.pdf