Andrzej Nowosad

  • Nowosad Andrzej (2022) Rewiewer (Polish and Bulgarian) in: Maria Alksandroovich Marta Gierczyńska-Kolas Multilingual Dictionary of the Headwords of the Academic Word List Russian, Belarusian, Bulgarian, Ukrainian and Polish

    Jest to wielojęzyczny słownik wyrażeń i zwrotów akademickich w języku angielskim, polskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim oraz bułgarskim


    065110310123_multi.pdf